Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Uczestnicy mistrzowskiego kursu wiolonczelowego w Chalinie (pod Sierakowem) zaprezentowali się publiczności w cyklu koncertów, z których jeden odbył się w Muzeum.

Czytaj więcej Koncert na Zamku

W Sali Balowej Zamku Górków miała miejsce kolejna prezentacja prac artystki związanej z Szamotułami. Ewa Wróblewska, malarka pasjonatka, pracuje w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach.

Czytaj więcej Malarstwo Ewy Wróblewskiej

Mottem konkursu było przesłanie Papieża Jana Pawła II. Konkurs miał zasięg ponad wojewódzki, za jego organizację odpowiadała Hanna Szelejak- nauczycielka sztuki szamotulskich szkół

Największy przedsięwzięciem wystawienniczym roku 2006 była prezentacja artystów Grupy Krakowskiej. Obok obrazów Kantora, Nowosielskiego, Brzozowskiego, Sterna Jaremianki, Mikulskiego i innych, swoje prace zaprezentowali szamotulscy absolwenci szkół i uczelni plastycznych.

Czytaj więcej „Kraków 14:15 Szamotuły 21:51”

Nawiązując do przedwojennego klubu twórców „Wietrzne Pióro” Jerzy Grupiński z Centrum Kultury Zamek zaprosił do Sali Rycerskiej Muzeum młodych literatów na wieczór poetycki. W trakcie spotkania prezentowany był dorobek młodych twórców, w większości wywodzących się z Ziemi Szamotulskiej