Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Najstarszym i najlepiej zachowanym obiektem założenia zamkowego jest baszta, zwana basztą Halszki, czy też basztą Czarnej Księżniczki. Wzniesiono ją w XV wieku jako budowlę obronną i około 1518 r. przystosowano do celów mieszkalnych. Nazwa baszty związana jest z historią Halszki, księżniczki ostrogskiej, która mieszkała tu przez 14 lat. Baszta była wkomponowana w ciąg murów obronnych pełniąc rolę wieży przybramnej, w której to umieszczona była tablica fundacyjna.

Ekspozycja w Baszcie Halszki poświęcona jest przeszłości miasta i najbliższej okolicy.

  • Piwnica Baszty – w piwnicy baszty zorganizowano stalą wystawę archeologiczną przedstawiającą pradzieje Ziemi Szamotulskiej; ekspozycję tworzą rekonstrukcje pochówków od epoki brązu do wczesnego średniowiecza oraz umieszczone w gablotach wybrane zabytki z poszczególnych epok archeologicznych
  • I kondygnacja – komnata Halszki, gdzie wyeksponowano funkcje mieszkalne tego wnętrza; znajduje się tu postać Halszki w czarnej sukni wykonanej z taśmy filmowej
  • II kondygnacja – przedstawiono tu dzieje miasta od 1231 r. (najstarsza wzmianka dotycząca Szamotuł) do końca XVIII wieku
  • III kondygnacja – zaprezentowano wybrane zagadnienia z historii Szamotuł od XIX wieku do 1945 roku

Galeria Zdjęć