Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

Przygotowaliśmy program lekcji muzealnych, którego intencją jest popularyzacja idei otwartego muzeum. Będziemy usatysfakcjonowani, jeśli każda klasa, choć raz w roku weźmie udział w spotkaniach muzealnych, a Państwo staną się naszymi stałymi gośćmi. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia i kompetencje w zakresie upowszechniania sztuki uatrakcyjnią i ułatwią Państwu pobyt w naszym muzeum.

 1. Lekcja nie obejmuje – zwiedzania – ponieważ jest ono za dodatkową opłatą zgodnie z opłatami za bilet wstępu.
 2. Aby zamówić zajęcia, wystarczy zadzwonić z 2-tygodniowym wyprzedzeniem i umówić się z pracownikiem.
 3. Koszt lekcji za – 50,00 zł – (wykład połączony z zajęciami plastycznymi, rysowanie, kolaż, pisanie, kolorowanki, wycinanki, krzyżówki) – wybrane lekcje
 4. Koszt lekcji za – 1zł / osoba – (sam wykład) – wybrane lekcje
 5. Wszelkie dodatkowe informacje o działalności edukacyjnej muzeum uzyskają Państwo osobiście lub telefonicznie w godz. od 7.30 do 15.30, tel. (061) 29-218-13 lub 29-226-13

Organizujemy zajęcia dla szkół w grupach nie większych niż 25 osób, stosując następujące kryteria wiekowe:

 • dla przedszkoli,
 • dla szkół podstawowych,
 • dla uczniów szkół średnich.

Zajęcia poprowadzą:

 • mgr Monika Romanowska–Pietrzak – nr wew. 27
 • mgr Anna Król – nr wew. 24
 • mgr Małgorzat Rynarzewska – nr wew. 22

Temat 1: Formy plastyczne inspirowane wystawami odbywającymi się w Muzeum – Zamek Górków.

Zajęcia plastyczne skierowane do uczniów szkoły podstawowej

Wykłada: mgr Małgorzata Rynarzewska, koszt lekcji – 30 zł.

Temat 2: Spacer ulicami przedwojennych Szamotuł – na podstawie dawnych pocztówek opowieść o mieście, jego mieszkańcach i dziejach.

Lekcja w formie wykładu połączonego z prezentacją; uczniowie otrzymują plan miasta, na którym zaznaczają wybrane obiekty; czas trwania do 60 min; lekcja dla uczniów szkół podstawowych.

Wykłada: mgr Monika Romanowska – Pietrzak, koszt lekcji – 1 zł/os. *

Temat 3: Zamki i ich mieszkańcy

Prelekcja połączona z prezentacją, uczniowie rozwiązują krzyżówkę (starsi), czas trwania 45- 60 min; zajęcia dla uczniów szkół podstawowych,

Wykłada: mgr Monika Romanowska – Pietrzak, koszt lekcji – 1 zł/os. *

Temat 4: Ikona kanon prawosławia

Lekcja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z historią i genezą ikony, jej tworzeniem oraz z wybraną ikonografią. Lekcja składa się z wykładu oraz zwiedzania ekspozycji sztuki cerkiewnej. Towarzyszy jej także karta pracy. Temat skierowany do uczniów szkół średnich, studentów i osób dorosłych zainteresowanych tematyką ikony. Czas trwania 90 minut.

Wykłada: mgr Anna Król, koszt lekcji – 50 zł.

Temat 5: Zarys historii muzealnictwa

Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom historii kolekcjonerstwa oraz zapoznanie ich z funkcjonowaniem Muzeum – jego celami i zadaniami. Forma zajęć – wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie ekspozycji. Temat skierowany do studentów – czas trwania 90 minut.

Wykłada: mgr Anna Król, koszt lekcji – 50 zł.

 

* W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 20 osób – koszt lekcji wynosi 20 zł