Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki
 • Gmach główny (zamek)
  • bilet normalny: 8,00 zł
  • bilet ulgowy: 5,00 zł
 • Baszta Halszki (baszta gotycka)
  • bilet normalny: 8,00 zł
  • bilet ulgowy: 5,00 zł
 • Etnografia (oficyna zachodnia)
  • bilet normalny: 8,00 zł
  • bilet ulgowy: 5,00 zł
 • Spichlerz
  • bilet normalny: 8,00 zł
  • bilet ulgowy: 5,00 zł
 • Wszystkie obiekty
  • bilet normalny: 20,00 zł
  • bilet ulgowy: 15,00 zł
 • Przewodnik oprowadzający po całym założeniu: 80 zł
 • Przewodnik oprowadzający po jednym obiekcie: 50 zł
 • Videofilmowanie ekspozycji: 15 zł
 • Zdjęcia specjalne: 100 zł
 • Lekcje muzealne: 50 zł

Uwaga: dodatkowa opłata od osoby – bilety ulgowe – w przypadku, gdy lekcja muzealna połączona jest ze zwiedzaniem obiektów

W każdy czwartek zwiedzający indywidualnie i grupowo zwolnieni są z opłat za wstęp do Zamku i Spichlerza.

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentom,
 • członkom PTTK,
 • grupom zorganizowanym powyżej 10 osób,
 • emerytom i rencistom,
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opieką nad zabytkami” lub „Zasłużony działacz kultury”.

Wstęp wolny za okazaniem stosownych dokumentów przysługuje:

 • pracownikom muzeów,
 • osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • studentom historii sztuki,
 • nauczycielom i uczniom szkół artystycznych,
 • opiekunom i przewodnikom grup,
 • dzieciom do lat 5 (w niezorganizowancych grupach),
 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

Zezwolenia za opłatą: zdjęcia specjalne – 100,00 zł

Wykonywanie zdjęć amatorskich oraz filmowanie kamerą video przez amatorów – bez prawa publikacji!

Uwaga – fotografowanie i filmowanie bez lampy błyskowej, bez prawa publikacji i rozpowszechniania nie wymaga uiszczania opłaty ani uzyskania zgody dyrektora Muzeum.