Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Samowar to sprzęt stołowy do przygotowywania herbaty. Pierwszy samowar powstał prawdopodobnie w zakładzie braci Lisycynowów w drugiej połowie XVIII wieku. Sto lat później naczynia te zawojowały całą Rosję. Ich stolicą została Tuła – prężny ośrodek hutniczy i metalurgiczny. Wkrótce jednak samowary zaczęto wyrabiać także w Moskwie, Suksunie, Jarosławlu i Petersburgu.

Czytaj więcej Samowar

Muzeum – Zamek Górków zaprasza na wystawę – „Obyczajowość w grafice XVIII wieku”, którą oglądać można w budynku spichlerza od 3 kwietnia do 19 czerwca bieżącego roku. Wystawa ta powstała ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach. Zobaczyć na niej można przeszło 70 grafik: angielskich, francuskich i włoskich.

Czytaj więcej Wystawa „Obyczajowość w Grafice XVIII wieku”

Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej Dziedzictwo Kulturowe

Moździerze od momentu pojawienia się były przeznaczone do rozcierania bądź kruszenia substancji organicznych i mineralnych. Znalazły zastosowanie w pracowniach, głównie aptekarskich, laboratoriach i w gospodarstwach domowych.

Czytaj więcej Moździerze

Wystawa obrazów Wandy Badowskiej - Twarowskiej. Artystka w ciągu ostatnich lat maluje głównie balet. Jest zafascynowana jego lekkością i ulotnością, nastrojem i stara  się wyrazić to środkami plastycznymi. Inspiracją do poszczególnych cyklów obrazów stają się spektakle baletowe oglądane na żywo w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie i Operze Śląskiej w Bytomiu, ale także przedstawienia oglądane w telewizji.

Czytaj więcej Wystawa Obrazów Wandy Badowskiej – Twarowskiej