Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej Dziedzictwo Kulturowe

Moździerze od momentu pojawienia się były przeznaczone do rozcierania bądź kruszenia substancji organicznych i mineralnych. Znalazły zastosowanie w pracowniach, głównie aptekarskich, laboratoriach i w gospodarstwach domowych.

Czytaj więcej Moździerze

Wystawa obrazów Wandy Badowskiej - Twarowskiej. Artystka w ciągu ostatnich lat maluje głównie balet. Jest zafascynowana jego lekkością i ulotnością, nastrojem i stara  się wyrazić to środkami plastycznymi. Inspiracją do poszczególnych cyklów obrazów stają się spektakle baletowe oglądane na żywo w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie i Operze Śląskiej w Bytomiu, ale także przedstawienia oglądane w telewizji.

Czytaj więcej Wystawa Obrazów Wandy Badowskiej – Twarowskiej

Pocztówki okolicznościowe z życzeniami noworocznymi z początku XX wieku

Holenderski artysta - Johan Schothorst specjalizujący się w tych osobliwych dziełach, utrzymuje kontakty z Szamotułami jako dobroczyńca Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji.

Czytaj więcej Holenderskie Miniatury Bożonarodzeniowe