Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

W ramach Programu Operacyjnego: „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet I „Ochrona Zabytków”, w trakcie realizacji jest następujące zadanie: „Szamotuły, Zamek Górków (XV w.): remont dachu. Dofinansowano ze środków Minstra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Powiat Szamotulski zostanie wyremontowany dach Zamku Górków w Szamotułach, którego stan techniczny wymagał podjęcia natychmiastowych prac remontowych. Zostanie wykonane nowe pokrycie dachowe na całości dachu z użyciem dachówki typu mnich – mniszka (dotychczas była to karpiówka). W związku z realizacją projektu znacznie poprawi się bezpieczeństwo eksponatów znajdujących się w muzeum, wyeliminowane zostanie zalewanie sal w czasie obfitych opadów.