Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Mottem konkursu było przesłanie Papieża Jana Pawła II. Konkurs miał zasięg ponad wojewódzki, za jego organizację odpowiadała Hanna Szelejak- nauczycielka sztuki szamotulskich szkół.