Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Od 2 listopada br., w Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, można zapoznać się ze zdjęciami autorstwa Pawła Śliwy i Cezarego Korkosza, eksponowanymi w ramach wystawy fotograficznej poświęconej tematyce przyrodniczej i krajobrazowi Powiatu Szamotulskiego.

Wystawa jest elementem szerszego przedsięwzięcia pn. „Wydanie publikacji promującej walory krajobrazowe i przyrodnicze Powiatu Szamotulskiego połączone z organizacją wystaw fotograficznych i sesji naukowych”, obejmującego swym zakresem: wydanie publikacji nt. walorów przyrodniczych i krajobrazowych Powiatu Szamotulskiego, w tym obszaru KOLD, a także przeprowadzenie – w Dusznikach i Pniewach – sesji wykładowych poświęconych tematyce zaprezentowanej w powstającej publikacji. W/w sesje wykładowe, ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzone zostaną 15 listopada o godz. 9.00 (w Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach) i 16 listopada br. o godz. 9.00 (w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy, Centrum Kultury w Pniewach). Będzie im towarzyszyć wystawa fotograficzna.

Całe przedsięwzięcie wybrane zostało do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wystawa czasowa, zorganizowana w szamotulskim muzeum, pokazywana będzie do 31 grudnia 2012 roku.

Wystawa, ogólnodostępna dla zwiedzających muzeum, stanowi atrakcyjną formę prezentacji walorów przyrodniczych regionu. Zapraszamy do zwiedzania.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu prezentacje i upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego Powiatu Szamotulskiego.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja odpowiedzialna za treść materiału informacyjnego – Powiat Szamotulski

Starostwo Powiatowe w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 4
tel. 061 29 28 700; fax 061 29 21 880
e-mail: starostwo@szamotuly.com.pl; www.powiat-szamotuly.pl
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi