Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dyrektor Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), ogłasza co następuje:

1. Wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość położoną w Szamotułach.

Położenie Nr działki Pow. nieruchomości Nr Kw Kwota dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Na terenie Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach 4075/1
  • Pow. zabudowy obiektu: 139,7 m2
  • Pow. użytkowa obiektu: 286,2 m2
  • Taras o powierzchni 350 m2
  • Parking o powierzchni 120 m2
38046 Nie mniejsza niż 4 000,00 PLN brutto Działalność gastronomiczno-hotelarska

Powyższa nieruchomość nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły.

2. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach i w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach oraz na stronie internetowej muzeum: www. zamek.org.pl od dnia 1 września 2009.

3. Dodatkowe informacje o dzierżawie nieruchomości można uzyskać w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, ul. Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły lub pod numerem telefonu 061/ 29 218 13.

4. Po terminie wywieszenia wykazu zostanie ogłoszony przetarg, a po jego rozstrzygnięciu zostanie spisana umowa dzierżawy na okres 5 lat.