Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

W niedzielę 28 sierpnia  Muzeum – Zamek Górków odwiedzili  członkowie Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Wśród nich byli dyrektorka Agata Wąsowska – Pawlik, zastępca dyrektora ds. programowych Łukasz Galusek oraz założyciel MCK i jego długoletni dyrektor prof. Jacek Purchla. Radę Programową reprezentowali jej przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Chwalba,  dr Sabra Daici, Paweł Jaskanis, prof. dr Csaba G. Kiss, prof. Mykoła Riabczuk, Rasa Rimickaite, Janusz Sepioł, prof. Waldemar Łazuga z UAM Poznań

 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie to instytucja, która prowadzi badania nad kulturą i dziedzictwem Europy Środkowej. Wśród członków MCK są historycy, historycy sztuki, prawnicy, architekci, filologowie, ekonomiści. MCK organizuje również wystawy, konferencje naukowe i prowadzi działalność edukacyjną.

Podczas spotkania w Szamotułach Goście mieli okazję zapoznać się z działalnością i zbiorami Muzeum – Zamek Górków. Rozmawiano również o możliwości nawiązania współpracy pomiędzy instytucjami.

Foto Marek Świdrak