Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Międzyszkolne koło TPAK powstało przy Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach 26 kwietnia 2004 roku, jako pierwsze w Wielkopolsce i drugie w Polsce.  Obecnie należy do niego 46 uczniów z trzech szamotulskich szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół nr 3 im. Hugo Kołłątaja i Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich).

25 września 2008 r. szamotulskie Towarzystwo Przyjaciół AK przeżywało uroczystość nadania imienia prof. Stanisława Lecha Jankowskiego, żołnierza Armii Krajowej działającego w czasie hitlerowskiej okupacji na terenie powiatu szamotulskiego.
Po mszy św. odprawionej w intencji żyjących i zmarłych żołnierzy AK dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na terenie szamotulskiego muzeum, które jest miejscem comiesięcznych spotkań członków TPAK.

Gośćmi honorowymi Towarzystwa byli: rodzina Patrona, której przewodniczyła  żona Barbara oraz członkowie Zarządu Wielkopolskiego Okręgu  Światowego Związku Żołnierzy AK: mj. Jan Górski – prezes, kpt. Ludwik Misiek, kpt. Janusz Sławek, kustosz Tadeusz Jeziorowski (Wielkopolskie  Muzeum Wojskowe w Poznaniu),  Henryk Józefowski (prezes Okręgu Towarzystw Przyjaciół AK), por. Janusz Karwacki (prezes szamotulskiego koła ŚZŻAK), żołnierze AK(m.in. por. Janusz Jaskóła z Sierakowa), przedstawiciele władz  samorządowych i kościelnych, dyrektorzy szkól i nauczyciele.

Postać Patrona przedstawili uczniowi: Artur Mirek i Maciej Dera, posługując się prezentacją multimedialną.
Kustosz Tadeusz Jeziorowski w prelekcji ilustrującej w sposób sugestywny czasy powojennych prześladowań żołnierzy AK, wskazał na wartości którym zawsze byli wierni. Są one  sprawą nadrzędną w życiu każdego Polaka –  można je zawrzeć w trzech słowach -Bóg  Honor  Ojczyzna. Odpowiedzialności za nie młody człowiek musi się nauczyć.
Ważnym punktem uroczystości była nominacja na stopień kapitana por. Bogdana Kiełczewskiego. Był to także czas wspomnień i podziękowań.
Uroczystość ozdobiły występy chóru „Vivace” pod dyrekcją  Urszuli Grzędy.

Stanisław Lech Jankowski (ps. „Marysieńka”, „Szary”) urodził się 26.czerwca 1914 r. w Grodzisku Wlkp. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w gimnazjum w Kościanie, gdzie w 1932 r. zdał egzamin dojrzałości. W 1937 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolno-Leśnym  Uniwersytetu Poznańskiego. 1 września został zmobilizowany do 57 pp. Brał udział w walkach nad Bzurą, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Zwolniony w październiku 1939 r. powrócił do Szamotuł.

W latach 1939-40 organizował grupy konspiracyjne  (ok.100 członków) . Zaprzysiężony przez  St. Zgaińskiego prowadził wywiad, organizował pomoc społeczną i tajne nauczanie.
Był zatrudniony w urzędach niemieckich obsługi rolnictwa, co pozwalało mu na swobodne przemieszczanie się (pomocne w jego pracy konspiracyjnej).
9 sierpnia 1944 r, został aresztowany przez Gestapo i przewieziony do Żabikowa, a 29 września zesłano go do obozu koncentracyjnego w Gross –  Rosen,  gdzie przeżył do wyzwolenia.
Studia ukończył w 1948 r. i podjął pracę  naukową  na Akademii Rolniczej, w 1960 r. został profesorem. Zmarł  14 stycznia 2006 r. w Poznaniu.
Prof. Stanisław Lech Jankowski kilkakrotnie  uczestniczył w spotkaniach kombatanckich  odbywających się w Muzeum – Zamek Górków, tutaj został odznaczony krzyżem AK.
Był osobą znaną szamotulskiej młodzieży należącej do Towarzystwa Przyjaciół AK, która wybrała Go na Patrona swego Towarzystwa Przyjaciół AK.

Galeria zdjęć