Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

W wydanym w 1929 roku podręczniku do nauki geografii pt. „Powiat Szamotulski” jego autor Marian Seidel pisząc o Obrzycku i Ostrorogu określił je mianem „małych mieścin”. Odnotował też, że „dzisiaj jest Obrzycko miastem bez większego znaczenia. Z przedsiębiorstw posiada młyn wodno-parowy i tartak. W ostatnim czasie otrzymało oświetlenie elektryczne […] a od niedawna posiada komunikację autobusową z Szamotułami”. Dodał jeszcze, że mieszkają tutaj obecnie 1723 osoby. Przy opisie Ostroroga zauważył, że „mimo połączenia kolejowego i krzyżowania się dwóch szos […] pozostał Ostroróg małą mieściną. Liczy ono dzisiaj 1317 mieszkańców”.

Czytaj więcej Wystawa „W Małym Miasteczku”