Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Wystawa poświęcona szamotulskiemu regionaliście Tadeuszowi Bakowi w dziesiątą rocznicę śmierci i mieściła się w gmachu Biblioteki Publicznej.

Ekspozycja powstała w wyniku współpracy: Muzeum – Zamek Górków, Biblioteki Publicznej w Szamotułach i Klubu Rowerowego im. Tadeusza Baka.

Mieszcząca się w jednej sali ekspozycja pokazała, poprzez nagromadzone pamiątki po Tadeuszu Baku, jak można służyć swojej Małej Ojczyźnie zgłębiając jej dzieje, pracując dla niej i pielęgnując tradycje. Wystawa ukazała postać człowieka: wrażliwego, uczciwego pracowitego i bez reszty oddanego swojemu krajowi.

Wystawa czynna była do 21.12.2007 do 31.01.2008 roku.