Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Nawiązując do przedwojennego klubu twórców „Wietrzne Pióro” Jerzy Grupiński z Centrum Kultury Zamek zaprosił do Sali Rycerskiej Muzeum młodych literatów na wieczór poetycki. W trakcie spotkania prezentowany był dorobek młodych twórców, w większości wywodzących się z Ziemi Szamotulskiej.