Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Muzeum – Zamek Górków otrzymało od rodziny, po zmarłej w czerwcu 2009 r. Aleksandrze Wojciechowskiej, spuściznę w postaci: książek, kilku rzeźb, pamiątek z festiwali sztuki, zdjęć, odznaczeń, zapisków,  maszynopisów dotyczących badań nad kulturą ludową , szczególnie na terenie Wielkopolski.

Aleksandra Wojciechowska – historyk kultury materialnej, etnograf, animator kultury.

Urodziła się 15 maja 1930 r. w Poznaniu. Ojciec był kupcem, brał udział w powstaniu wielkopolskim. W okresie okupacji hitlerowskie razem z matką pracowały przymusowo, ojciec był więziony w obozie koncentracyjnym. W tym czasie Aleksandra uczęszczała na  tajne komplety.

Po odzyskaniu niepodległości uczyła się w Gimnazjum im. gen. J. Zamojskiego, później studiowała etnografię na Uniwersytecie im, Adama Mickiewicz w Poznaniu.

Od 1959 r. była pracowała naukowo w Pracowni Badań Folkloru przy WDK.

W latach 1962-1993 była zatrudniona w Pałacu Kultury, jako kierownik Uniwersytetu Kultury – dwuletniego Studium Oświaty Dorosłych oraz wykładowa z dziedziny upowszechniania wiedzy i i główny instruktor do spraw folkloru.

Od 1986 r. była przewodniczącą Rady Programowej Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Jest autorką licznych publikacji etnograficznych, m.in. Dożynki  w Wielkopolsce a także scenariusza i opracowania naukowego do 18 filmów z cyklu Wideoteka Folkloru Wielkopolskiego, współautorką wielu książek, m. in. Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej (praca zbiorowa pod red. J Burszty 1961 r.).

Wśród licznych wyróżnień na uwagę zasługują: Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w upowszechnianiu wiedzy (1983) i Złoty Krzyż Zasługi (1972).

Aleksandra Wojciechowska otrzymała także Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” (1971), Odznaki Honorowe Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego oraz Nagrodę im. Oskara Kolberga przyznaną przez Mazowieckie Towarzystwo Kultury (1995).

Zmarła w czerwcu 2009 r.