Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

We wtorek, na zaproszenie Burmistrza Włodzimierza Kaczmarka, gościł w Szamotułach Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Dostojny gość zapoznał się ze stanem zachowania miejsc związanych z kultem religijnym szamotulskich Żydów. Wraz z burmistrzem Włodzimierzem Kaczmarkiem i wicestarostą Beatą Hanyżak odwiedził także muzeum ze skupieniem wysłuchując informacji na temat działań upamiętniających niegdysiejszą obecność Żydów w Szamotułach. Powzięto wspólne postanowienie o współpracy przywracającej pamięć o miejscach związanych z kultem religii judaistycznej na terenie Szamotuł i kontynuowaniu prowadzonych przez muzeum działań edukacyjnych. Rabin Schudrich otrzymał także prezent – grafikę Jarosława Kałużyńskiego będącą pastiszem słynnej pracy Andy Warhola.

Galeria zdjęć