Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Przetarg ofertowy na dzierżawę budynku Oficyny Zachodniej

Dyrektor Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach ul. Wroniecka 30 ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę budynku oficyny zachodniej (o powierzchni zabudowy 139,7m2, powierzchni użytkowej 286,2m2) wraz z tarasem i parkingiem (o powierzchni 350m2 i 120m2) na terenie Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno – hotelarską.

Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela organizator (tel. 61 29-218-13, w godz. 7.30-15.30).

Regulamin przetargu wraz z załącznikami  można uzyskać w siedzibie Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach ul. Wroniecka 30,  64-500 Szamotuły lub na stronie internetowej muzeum.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę budynku oficyny zachodniej wraz z tarasem i parkingiem” należy składać w sekretariacie Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach przy ul. Wronieckiej 30, do dnia 05.07.2022 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lipca 2022 roku, w Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, ul. Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły, w bibliotece Muzeum, o godz. 10.15.

Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszam osoby zainteresowane do udziału w przetargu.