Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach otrzymało dodatkowe środki w  ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2006, dzięki którym zrealizowało następujące zadania:

„Zakup dóbr kultury – pamiątek po rodzie Sachsem-Coburg-Gotha”

Ze środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano zakupu pamiątek po rodzie Sachsen – Coburg – Gotha.
„Konserwacja obiektów”  Muzeum Zamek Górków w Szamotułach w ramach funduszy przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poddało konserwacji 6 ikon, 9 grafik i obraz (dyptyk).

„Zakup dóbr kultury – pamiątek po rodzie Sachsem-Coburg-Gotha”

Ze środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano zakupu pamiątek po rodzie Sachsen – Coburg – Gotha. Są to: złoty tłok pieczętny z koroną książęcą i napisem Samter, litografia z podobiznami Ernesta i Katarzyny Sachsen – Coburg – Gotha oraz obraz autorstwa Maxa Rabesa. Pruska rodzina książęca Sachsen – Coburg – Gotha została właścicielami szamotulskiego zamku w 2 poł. XIX wieku. Z inicjatywy nowych właścicieli dokonano przebudowy i generalnego remontu zamku. Zadbano też o wyposażenie – niestety nie zachowały się żadne pamiątki z tego okresu. W okresie, kiedy zamek był własnością Sachsen – Coburg-Gothów w Szamotułach przebywał Maksymilian Rabes – znany malarz impresjonista. Utrzymywał on kontakty z właścicielami zamku. Ważne dla muzeum było pozyskanie jego obrazu, aby upamiętnić jego obecność w Szamotułach. Dzieła Maxa Rabesa zdobią galerie w Berlinie, Monachium i Wiedniu – teraz będzie można zobaczyć je także w Szamotułach.

Sachsen – Coburg – Gothowie byli właścicielami zamku w Szamotułach aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. Okres ten zaowocował zmianami w wyglądzie zamku i jego otoczenia. Jesteśmy przekonani, że gromadzenie pamiątek z tego okresu, nie tylko wzbogaci zbiory naszego muzeum, ale i pozwoli poszerzyć naszą wiedzę o XIX-wiecznych Szamotułach.

„Konserwacja obiektów”

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach w ramach funduszy przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poddało konserwacji 6 ikon, 9 grafik i obraz (dyptyk). Muzeum posiada kolekcję sztuki  cerkiewnej liczącą około 1200 obiektów, w tym około 900 ikon. W ekspozycji stałej, prezentowanej w zamku, pokazywanych jest około 100 ikon. Część z nich bardzo często wzbogaca wystawy krajowe i zagraniczne. Liczne prezentacje powodują, że obiekty te wymagają konserwacji. Należy też  wziąć pod uwagę naturalne  starzenie oraz kurczenie i pękanie desek. To wszystko powoduje paczenie, skrzywienia, wichrowania, wybrzuszenia, pęknięcia i rozluźnienia połączeń. Do złej kondycji tych obiektów przyczynia się również chemiczny rozkład drewna. Dzięki wykonaniu odpowiednich zabiegów konserwatorskich ikony będą mogły przez kolejne lata zdobić ekspozycje.

Obok kolekcji sztuki cerkiewnej ważne miejsce w zbiorach zajmuje zbiór grafik, liczący około 150 obiektów. Są to grafiki znanych autorów (np. Piranesiego, Ridingera, Hogartha) z XVIII i XIX wieku. Część tych obiektów znajduje się w ekspozycji stałej w zamku. Widoczne na papierze uszkodzenia fizyczne i chemiczne – zżółknięcia papieru, słaba odporność materiału, kruszenie się i łamanie, rdzawe plamy – wymagały prac konserwatorskich.

Obraz Wouwermanna (dyptyk) stanowi wyposażenie sali rycerskiej zamku. Jednakże uszkodzenia mechaniczne spowodowały konieczność wykonania konserwacji.
Wszystkie wymienione obiekty poddane konserwacji mają dużą wartość artystyczną i kulturową. Dzięki zachowaniu ich w  jak najlepszej kondycji będzie można eksponować je  i pokazywać zwiedzającym. Warto też podkreślić, iż  z roku na rok eksponaty te stają się coraz cenniejsze.