Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

W środę, 28 października, gościliśmy Rektora Uniwersytetu Opolskiego, profesora Stanisława Nicieję, autora monumentalnej „Kresowej Atlantydy” – wielotomowej ( dotychczas ukazało się siedem tomów ), historii miast kresowych.

W przede dniu Wszystkich Świętych Stanisław Nicieja opowiadał o nekropolii łyczakowskiej we Lwowie. Profesor Nicieja jest także autorem monografii cmentarza, na którym spoczywają wybitni Polacy, ale także Ukraińcy, Ormianie, Węgrzy, Niemcy i inni.

Profesor słusznie przedkładał pamięć o zasłużonych twórcach potęgi dziewiętnastowiecznego Lwowa ponad, nie zawsze uzasadniony powstańczy heroizm Polaków. Podkreślał prawo do pamięci o polskim Lwowie tak jak mają je np. Niemcy w stosunku do Wrocławia, Opola czy Szczecina. Mówił o pulsujących, dynamicznie zmieniających się granicach w tej części Europy.