Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Do Muzeum niedawno trafiły dwie fotografie udostępnione przez mieszkańca Pniew, potomka Powstańca Wielkopolskiego.

  • Foto 1 przedstawia Powstańców z hasłem „Liej mu” – trzeci od prawej to Ignacy Kańduła urodzony w 1896 roku w Szewcach koło Buku. Brał udział w walkach pod Zbąszyniem, gdzie został ranny.
  • Foto 2 szpital polowy prawdopodobnie w Posadowie, w którym przebywał Ignacy Kańduła (stoi w górnym rzędzie drugi od prawej).