Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Informacja dotycząca Powstańca Kazimierza Mikołajczaka przesłana przez Lecha Krzyżaniaka.

Urodzony  10 stycznia 1897 r. w Jastrowie k. Szamotuł.  W 1906 r., jako 9-latek, stał na czele strajku szkolnego dzieci w obronie j. polskiego na lekcjach religii.     Wcielony 6.06.2016 r. do armii niemieckiej brał udział w bitwach nad Sommą, pod Arras, Cambrei. Po powrocie z wojny wstąpił do Straży Obywatelskiej (Ludowej). Od początku angażował się w Powstaniu Wielkopolskim. Brał udział w walkach pod Łabiszynem, Szubinem i Bydgoszczą.

Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Do 1939 roku służył w jednostce Wojska Polskiego w Kowlu (woj. wołyńskie). W kwietniu 1940 r. został  zamordowany przez NKWD  w Kijowie – Bykowni (nr 9708 tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej ). 2 listopada 2016 r. został pośmiertnie awansowany do stopnia majora.