Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dnia 03.03.2015 odbyło się posiedzenie Rady Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach.

Na przewodniczącego nowej kadencji Rady wybrano dr Jana Maćkowiaka – dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, wiceprzewodniczącym został Włodzimierz Kaczmarek – burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły.

Członkowie Rady zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Muzeum – Zamek Górków za rok 2014. W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat bieżącej działalności muzeum i zapoznano się z planami na rok 2015.