Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

Na ekspozycji można było obejrzeć eksponaty związane z funkcjonowaniem straży pożarnej pochodzące sprzed II wojny światowej. Znaczna ich część to przedmioty związane z historią lokalną, które zaprezentowaliśmy między innymi dzięki uprzejmości Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu szamotulskiego.

Obiektów użyczyły także:

 • Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
 • Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu,
 • Muzeum Ziemi Wronieckiej,
 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Wystawa była czynna od 18 marca do 8 czerwca 2016 r.