Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Odsłonięto tablicę upamiętniającą Szamotulan spoczywających na cmentarzu ewangelickim przy obecnym Placu Sienkiewicza

09 października 2018 roku – ważny dzień w upamiętnieniu miejsc historycznych w Szamotułach. Z inicjatywy Zespołu Szkół nr 2, Starostwa Powiatowego i Muzeum – Zamek Górków, w obecności przedstawicieli parafii ewangelicko-augsburskiej w Poznaniu, z księdzem proboszczem Marcinem Kotasem, odsłonięto tablicę upamiętniającą Szamotulan spoczywających na cmentarzu ewangelickim przy obecnym Placu Sienkiewicza.