Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Największym sukcesem Muzeum w 2006 roku była prezentacja 27 ikon z naszych zbiorów w katedrze w Weronie. Ikony podziwiać można tam było przez cały październik.

Najznamienitszym gościem wystawy był Papież Benedykt XVI. Strona włoska udokumentowała wystawę okazałym katalogiem, w którym zaprezentowano poszczególne obiekty oraz historię Muzeum Zamek Górków w Szamotułach.

Na otwarciu wystawy obecni byli: Małgorzata Rynarzewska, Elżbieta Ratajczak, Michał Kruszona oraz radny powiatu Krzysztof Statucki.