Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Publikacja „Granatowy porządek. Policja państwowa w powiecie szamotulskim 1919-1939” otrzymała tytuł „Najlepszej publikacji o Wielkopolsce za rok 2019”

Miło nam poinformować, że publikacja autorstwa Wojciecha Musiała, Moniki Romanowskiej Pietrzak, Mariusza Sołtysiaka pt. „Granatowy porządek. Policja państwowa w powiecie szamotulskim 1919-1939” wydana przez Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, otrzymała tytuł „Najlepszej publikacji o Wielkopolsce za rok 2019” w konkursie organizowanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Jury w składzie: prof. Andrzej Gulczyński – Prezes PTPN, prof. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. Tomasz Mizerkiewicz, prof. Janusz Karwat, prof. Hanna Koćka-Krenz, prof. Piotr Korduba i dr Norbert Delestowicz spośród ponad 80 publikacji nadesłanych na konkurs nominowało 10 finalistów. W kategorii literatury popularnonaukowej najlepszą książką o Wielkopolsce wybrano publikację poświęconą historii szamotulskiej policji. W uzasadnieniu jury napisało „w naszym przekonaniu ta publikacja to niezwykle udany efekt regionalnych badań historycznych, prowadzonych poza akademickimi ośrodkami naukowymi, dochowujących wysokich standardów warsztatowo-źródłowych i edytorskich.[…] Publikacja ta zatem pomimo swego regionalnego tematu, wpisuje się w szerszy kontekst badań, nie tylko nad Wielkopolską, ale i nad dziejami państwa polskiego.” Nagrodę laureatom wręczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, patron konkursu.

Za edytorskie przygotowanie książki dziękujemy panu Jarosławowi Kałużyńskiemu.

Nagrodzona książka jest kolejnym, bardzo wysoko ocenianym wydawnictwem Muzeum-Zamku Górków. Mamy nadzieję, że mimo trudności jakie dotknęły instytucje kultury nie jest ona naszą ostatnią nagrodzoną publikacją.

Książka została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy, cały nakład został wyprzedany.