Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

Szanowni Państwo, kontynuując cykl interdyscyplinarnych spotkań naukowych w ramach projektu Przestrzenie kultury, pragniemy zaprosić Państwa na konferencję poświęconą szeroko pojętemu fenomenowi świętości i jego wielowymiarowych realizacji – kulturowych, historycznych, ideologicznych, literackich, plastycznych, muzycznych i wszelkich innych.

Naszym celem jest pogłębiona refleksja nad świętością i jej obecnością w kulturze zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i nowoczesnym czy ponowoczesnym.
Jesteśmy przekonani, iż w świecie współczesnym, w którym dominuje obrazowe przedstawianie rzeczywistości,podjęcie tematu obrazu świętości, jej form, przejawów i funkcji, będzie szczególnie cenne i interesujące dla badaczy wielu dyscyplin.

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Filologii Słowiańskiej

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

Obraz Świętości – Świętość w Obrazie

Szamotuły, 9 – 10 maja 2012 roku

09. maja 2012 roku

 • 9.00 – 10.00   Rejestracja Uczestników Konferencji (Hall Muzeum Zamek Górków w Szamotułach ul. Wroniecka 30 )
 • 10.00 Uroczyste Otwarcie Konferencji (Sala Koncertowa)
 • 10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 Obrady panelowe przewodniczy: Anna Gawarecka (Sala Koncertowa)
  • Запрян Козлуджов ( P ł owdiw ) – Метаморфози на сакралността в „Хайка за вълци“ на Ивайло Петров и „Антихрист“ на Емилиян Станев
  • Bogusław Zieliński (Poznań) – Narodowi święci we współczesnej literaturze serbskiej
  • Wawrzyniec Popiel-Machnicki (Poznań) – „Poetycka ikona” Siergieja Jesienina w aspekcie semiotycznych koncepcji Pawła Florienskiego
  • Marzanna Kuczyńska (Poznań) – Służba Paraskiewy-Petki Tyrnowskiej w rosyjskiej przeróbce z XIX wieku
 • 13.15-15.00 Obiad (Bursa Szkolna ul. Obornicka 12 w Szamotułach)

Obrady w Sekcjach

09 maja 2012 roku

 • 15.15-16.30
  Sekcja A przewodniczy: Bogusław Zieliński (Sala Koncertowa)

  • Magdalena Lubańska (Warszawa) – Sensualizm w kontekście prawosławnej teologii ikony. Perspektywy dla antropologii religii
  • Katarzyna Machtyl (Poznań) – Ikoniczność i znakowość obrazu uobecniającego sacrum Ikona w ujęciu semiotycznym
  • Łukasz Rogowski (Poznań) – Społeczne definiowanie świętości obrazu
  • Karolina Zielazek-Szeska (Poznań) – Ikony popkultury a ikony w tradycji chrześcijańskiej – próba porównania
 • Przerwa kawowa 16.30-16.45
 • 16.45-18.00
  Sekcja A   przewodniczy: Anna Skibska (Sala Koncertowa)

  • Dorota Molińska (Poznań) – Ołtarz św. Wincentego z Lizbony – artystyczno-historiograficzna refleksja nad kreowaniem portugalskiej mitologii narodowej
  • Живко Иванов ( P ł owdiw ) – Естествената святост в цикъла „Под манастирската лоза“ от Елин Пелин
  • Norbert Mojżyn (Warszawa) – Język ikony jako wyraz doświadczenia duchowego
  • Natalia Długosz (Poznań) –   Obraz świętości w języku bułgarskim (na materiale słownikowym)
 • 15.15-16.30
  Sekcja B przewodniczy: Живко Иванов (Sala Rycerska)

  • Tomasz Wujewski (Poznań) – Świętość ziemi w kulturach starożytnych
  • Anna Grochowska (Kraków) – Świętość świecka czy chrześcijańskie sacrum ? O świętej przestrzeni Wawelskiego Wzgórza na przełomie XIX i XX wieku
  • Anna Figa (Kraków) – Oblicza świętości i wymiary religijności w najnowszej prozie polskiej
  • Кристина Танева   (Чичикова) , Ивана Колева Петкова ( P ł owdiw ) – Етнолингвистични аспекти на съвременната рецепция на светостта (върху материал от българската литература за деца)
 • Przerwa kawowa 16.30-16.45
 • 16.45-18.00
  Sekcja B przewodniczy: Запрян Козлуджов (Sala Rycerska)

  • Димитър Кръстев ( P ł owdiw ) – Развитието на поетологичните идеи в контекста на преходите между „сакрализация” и „разомагьосване” на света
  • Jan A. Choroszy (Wrocław) – Modlitwa Pańska między słowem a obrazem
  • Bożena Żejmo (Toruń) – Żanny Biczewskiej pieśń o rosyjskiej Golgocie
  • Красимира Чакърова ( P ł owdiw ) – Типологичен анализ на императивните парадигми в българския и в полския език
 • 15.15-16.30
  Sekcja C przewodniczy: Natalia Długosz (Galeria w Spichlerzu)

  • Anna Gawarecka (Poznań) – Co kryje się za świętością obrazu? Odczytania sztuki sakralnej w romanetach Jakuba Arbesa i Jiřego Karáska ze Lvovic
  • Aleksandra Pająk (Opole) – Tematyka hagiograficzna w czeskiej prozie historycznej po przełomie roku 1989
  • Anna Skibska (Poznań) – Słowa profesty – „The Words of the Prophet”
  • Piotr Gierowski (Kraków) – Formy świętości w twórczości Bohuslava Reynka
 • Przerwa kawowa 16.30-16.45
 • 16.45-18.00
  Sekcja C przewodniczy: Marzanna Kuczyńska (Galeria w Spichlerzu)

  • Justyna Fruzińska (Łódź) – Święty grzesznik – wokół „Sedna sprawy” Grahama Greene’a
  • Николай Нейчев (Płowdiw) –   Словесната иконопис в Петокнижието на Ф. М. Достоевски
  • Anna Kołos (Poznań) – Trójkąt jako matematyczny wzór świętości. Metafizyka konceptu według Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
  • Константин Куцаров ( P ł owdiw ) – Квалификация на детерминативните думи като части на речта
  • Monika Szczot (Poznań) – Satyryczny obraz świętości w anonimowej menippei czasów saskich „Małpa-człowiek”
 • 19.00 Bankiet (Kawiarnia Siedem Życzeń ul. Kościelna 15 w Szamotułach)

Obrady w Sekcjach

10 maja 2012 roku

 • 9.30 – 10.45
  Sekcja A przewodniczy: Bożena Żejmo (Sala Koncertowa)

  • Krystyna Stawecka (Supraśl) – Ikona – język świętości
  • Joanna Getka (Warszawa) – „Ruska prosta mowa” jako język sacrum (na materiale osiemnastowiecznych tekstów z drukarni bazyliańskiej w Poczajowie)
  • Zuzanna Krótki (Katowice) – Żywot człowieka cnotliwego, czyli o siedmiu cnotach głównych w polskiej leksyce i kulturze
 • Przerwa kawowa 10.45-11.00
 • 11.00-12.15
  Sekcja A przewodniczy: Krystyna Pieniążek-Marković (Sala Koncertowa)

  • Tomasz Ewertowski (Poznań) – Madonna a Bogurodzica – napięcie między katolickimi i prawosławnymi przedstawienia Matki Bożej w kontekście poezji Lazy Kosticia
  • Kalina   Zahova ( Pozna ń- Sofia )– Сакрализиране и десакрализиране на близкото минало
  • Dimitrina Hamze (Płowdiw) – Semiotika na sakralnoto w izkustwoto na Marek Sikora, Łukasz Rudnicki i Ralica Stoiceva
 • 9.30 – 10.45
  Sekcja B przewodniczy: Joanna Rękas (Sala Rycerska)

  • Vladimir Karadzoski (Prilep) – Sv. Gorgi vo makedonskata narodna tradicija
  • Klaudyna Potakiewicz (Lublin)   –   Święte obrazy w tradycji ludowej
  • Eli Lu č eska (Prilep ) – Svetite mo š ti vo Makedonija. Po primerot na svetijovanovata bigorska obitel
  • Wojciech Marcinkowski (Kraków) – Wizerunek a relikwia w późnym średniowieczu. Kilka przykładów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
  • Katarzyna Kraczoń (Lublin) – Gesty święte i uświęcające jako element religijności ludowej
 • Przerwa kawowa 10.45-11.00
 • 11.00-12.15
  Sekcja B przewodniczy: Paweł Dziadul (Sala Rycerska)

  • Tomasz Kalniuk (Toruń) – Sacrum mitycznego zespolenia w obrazach postaci niezwykłych. Literacki motyw dziecio-starców
  • Dominka Gapska (Poznań) – Caryca Milica – serbska pramatka Rachela
  • Aneta Grodecka (Poznań) – Wizerunki Chrystusa z mydlaną bańką. O ambiwalencji motywu i kategorii świętości
 • 9.30 – 10.45
  Sekcja C przewodniczy:   Lidia Wiatrowska (Galeria w Spichlerzu)

  • Joanna Dimke-Kamola (Poznań) – Malarz – niemy teolog. Gabriela Paleottiego Rozprawa o obrazach świętych i świeckich (1582)
  • Joanna Paczos (Lublin) – Ikonografia bł. Pier Giorgia Frassatiego. Z zagadnień kształtowania się wizerunku świętego we współczesnej sztuce
  • Katarzyna Skibińska (Supraśl) – Ikonostas jako granica przestrzeni sakralnej w świątyni prawosławnej
  • Mirosław Kruk (Kraków) – Chrystus Pantokrator   na gemmie bizantyńskiej  w kościele rzymsko-katolickim w Kruszynie
 • Przerwa kawowa 10.45-11.00
 • 11.00-12.15
  Sekcja C przewodniczy: Vladimir Karadzoski (Galeria w Spichlerzu)

  • Natalia Korzeniowska (Łódź) – Blask świętości. Symbolika i funkcja metalowych aplikacji na cudownych wizerunkach w świątyniach Polski, na przykładzie obrazu Zwiastowania z kościoła ponorbertańskiego w Witowie (województwo łódzkie)
  • Kamila Csernak (Warszawa) – Osiem dróg, osiem stopni do świętości: wybrane przykłady obrazowania Ośmiu Błogosławieństw Ewangelicznych w sztuce polskiej i rodzimym piśmiennictwie religijnym doby nowożytnej
  • Mgr Emilian Prałat (Poznań) – O benÍgna! O Regina! O Maria! – ikonologiczna dyfuzja toposów Matki Boskiej w wyobrażeniu Niepokalanego Poczęcia w kaplicy przypałacowej w Turwi
 • 12.30 Zamknięcie Konferencji i Obiad (Bursa Szkolna ul. Obornicka 12 w Szamotułach )