Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

W środę 29 października w Bibliotece Publicznej w Dusznikach miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników konkursu plastycznego pt. ” Zabytki Ziemi Dusznickiej ” pod patronatem Starosty Szamotulskiego Pawła Kowzana i Wójta Gminy Duszniki Adama Woropaja.
Organizatorem konkursu było Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej oraz Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, w organizację konkursu włączyło się także Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Adam Woropaj, Dyrektor BPiCAK w Dusznikach Ewa Świerkiel- Szymańska , Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Maciej Fliger, Kustosz Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach Elżbieta Ratajczak, Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej Maciej Tepper, dyrektorzy szkół z terenu gminy a także licznie zgromadzona młodzież szkolna wraz z opiekunami. Łącznie na konkurs napłynęło 138 prac.

Głównym założeniem przedsięwzięcia było rozpowszechnienie wśród młodzieży wiedzy i informacji na temat zabytków w naszym otoczeniu oraz ukazanie ich w formie plastycznej. Zgodnie z regulaminem jury konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych ( IV- VI – szkoły podstawowe i gimnazjum). Nagrody w kategorii IV-VI szkół podstawowych: I miejsce – Natalia Piaskowska, SP Duszniki – kościół poewangelicki w Dusznikach, II miejsce – Michalina Lisek, SP Sędzinko – Brzoza – dwór z początku XX w., III miejsce- Adam Piekarek, SP Grzebienisko – kapliczka w Sarbii. Nagrody w kategorii gimnazjum: I miejsce – Jolanta Kobierska, Gimnazjum Duszniki – kościół poewangelicki w Dusznikach. Ponadto przyznano aż 12 wyróżnień . Podczas spotkania młodzież miała okazję wysłuchać wykładu na temat zabytków Ziemi Dusznickiej wygłoszonego przez historyk Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach Michalinę Janaszak . W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego wydarzenia. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę fundatorów nagród – Starostwa Powiatowego w Szamotułach , Urzędu Gminy Duszniki oraz Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach. Wystawę prac można podziwiać w Bibliotece Publicznej w Dusznikach do 19 listopada br.

Galeria zdjęć