Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Wystawa poświęcona świątyni ormiańskiej we Lwowie, będącej świadectwem wielokulturowości tego miasta, przybliża historię przeprowadzonej na początku XX wieku przebudowy oraz powstania niezwykłego zespołu dekoracji w jej wnętrzu.

W ramach przywracania katedrze form bliskich obrządkowi ormiańskiemu zaproszono do prac przy jej przekształcaniu wybitnych krakowskich artystów epoki Młodej Polski – Józefa Mehoffera oraz Franciszka Mączyńskiego. Najważniejszy jednak element całości stanowią powstałe w okresie międzywojennym malowidła ścienne autorstwa Jana Henryka Rosena. Stanowią one jeden z najważniejszych przykładów monumentalnego malarstwa sakralnego okresu międzywojennego, który dotychczas nie doczekał się szerszej prezentacji.

W ciągu ostatnich kilku lat dzieło Rosena poddane zostało konserwacji, która prowadzona była pod kierunkiem przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Dziedzictwa, specjalistycznych studiów z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, realizowanych od 2001 roku przez MCK wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Otawarcie wystawy 4 listopada 2016 roku o godz. 18.00

Wstęp wolny.