Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

Uroczyste wręczenie nagród „Izabella 2009” w której wziął udział Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, odbyło się 11 maja w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach.
Przyznane nagrody w tym konkursie to docenienie najważniejszych wydarzeń muzealnych minionego roku w Wielkopolsce w działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej, naukowej, promocyjnej i konserwatorskiej.

Lista laureatów konkursu Izabella 2009:

 1. Kategoria I – Działalność Wystawiennicza

  • Grand Prix

   Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu za wystawę
   „Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej”

  • Nagroda Pierwsza

   Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie za wystawę „Tatarzy Polscy”

  • Nagroda Druga

   Muzeum Pierwszych Piastów w Gnieźnie za wystawę „40-lecie Muzeum”

   Muzeum Archeologiczne w Poznaniu za wystawę „Dusze maluczkie – dzieci i dzieciństwo poprzez wieki”

  • Nagroda Trzecia

   Muzeum Okręgowe w Koninie za ekspozycję „Słoń leśny”

 2. Kategoria II – Działalność Edukacyjna, Promocyjna, Marketingowa

  • Grand Prix

   Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych za „Konzentrationslager Posen” – plenerowy spektakl teatralny ku czci ofiar pierwszego na ziemi polskiej niemieckiego obozu koncentracyjnego – w Forcie VII w Poznaniu.

  • Nagroda Pierwsza

   Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za stronę internetową Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

  • Nagroda druga

   Muzeum Okręgowe w Koninie za III Międzynarodowy obóz archeologiczno – historyczny Szczepidło 2009

   Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie za „Zooart”- program edukacyjno-promocyjny do wystawy „Zoografika 8. Gnieźnieńskie spotkania z plakatem”

  • Nagroda trzecia

   Zamek w Gołuchowie odziała Muzeum Narodowego w Poznaniu za program edukacyjny „Ja i świat, Ja i sztuka”

 3. Kategoria III – Działalność Naukowa, Konserwatorska i Dokumentacji Zbiorów

  • Grand Prix

   Muzeum Narodowe w Poznaniu za konserwację obrazu Jana Matejki „Dziewica Orelańska” z 1886 roku, z Galerii Rogalińskiej

  • Nagroda Pierwsza

   Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za wielodyscyplinarny program badawczy zabytków kultu religijnego z Ostrowa Lednickiego Muszla Św. Jakuba Relikwiarz Drzewa Świętego Krzyża (stauroteka)

  • Nagroda Druga

   Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy w Dobrzycy za odtworzenie historycznego układu portyku panteonu w Dobrzycy

  • Nagroda Trzecia

   Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie za konserwację wiatraków, czyli obiektów dawnego młynarstwa wietrznego w Wielkopolsce

 4. Kategoria IV – Wydawnictwa

  • Nagroda Pierwsza

   Muzeum Archeologiczne w Poznaniu za katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu „Tu powstała Polska”

   Muzeum Regionalne w Kościanie za publikację książkową o charakterze albumowym pt. „Ziemia Kościańska na starych pocztówkach”

  • Nagroda Druga

   Muzeum Regionalne w Pleszewie za wydawnictwo „Wędrówki po dawnym Pleszewie”

  • Wyróżnienia

   • Muzeum Narodowe w Poznaniu za wydawnictwo „Marek Chlanda. Beatyfikacje 2006-2007”
   • Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach za album „35 lat Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa”
   • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie za katalog do wystawy czasowej Zoografia. Gnieźnieńskie Spotkania z Plakatem. Spotkanie 8. (6.03.2009-28.06.2009)

Kapituła postanowiła także przyznać Nagrodę Specjalną pracownikom KWB Konin:

 • Panu Kazimierzowi Kordylasińskiemu,
 • Panu Grzegorzowi Nowakowi,
 • Panu Jerzemu Olejniczakowi i Panu Bronisławowi Włodarczykowi za ocalenie dla muzealnictwa słonia leśnego, odnalezionego podczas prac górniczych na odkrywce Jóźwin w lutym 1984 r.

Galeria zdjęć