Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Na mocy porozumienia pomiędzy burmistrzem Miasta Obrzycko – Maciejem Bieńkiem, a dyrektorem Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach – Michałem Kruszoną, do szamotulskiego Muzeum trafiła, jako depozyt długoterminowy, płyta nagrobna hrabiego Zygmunta Raczyńskiego. Zabrana została z kościoła poewangelickiego w Obrzycku, znajdującego się przy Placu Lipowym.

Płyta wykonana jest z bloku granitowego o wymiarach: 220 cm długości, 122 cm szerokości i 17 cm grubości. Umieszczono na niej wypukły herb Nałęcz oraz napis z imieniem i nazwiskiem zmarłego i datami jego urodzin i śmierci.

W latach 80. XX wieku szczątki hrabiego ekshumowano i przeniesiono do kościoła katolickiego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku.

Składamy serdeczne podziękowania firmie kamieniarskiej Pana Jacka Przewoźnego i jego pracownikom, za przetransportowanie i wyczyszczenie płyty.