Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

W Sali Gotyckiej Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach otwarta została ekspozycja stała prezentująca ikony ludowe oraz polską sztukę współczesną.

SALA GOTYCKA Najciekawsza architektonicznie sala Zamku zwana jest Salą Gotycką. Zrekonstruowano w niej ostrołukowe arkady czyniąc tym samym ukłon w stronę dawnych wieków. Sala ta przywołuje swoją surową architekturą czasy pierwszych właścicieli Szamotuł. Obecnie sala wykorzystana jest do prezentacji stałej ekspozycji muzealnej. Wystawa w niej prezentowana zaaranżowana została latem 2007 roku.

Muzeum Zamek Górków znane jest między innymi z kolekcji ikon. Najcenniejsze eksponaty przedstawiające ikony kanoniczne z kręgu tradycji starowierskiej prezentowane są w pomieszczeniu znajdującym się bezpośrednio pod salą gotycką. W niej natomiast pokazujemy mniej znane a jednak bardzo urokliwe ikony z warsztatów wiejskich. Pierwotnie wisiały one w niewielkich drewnianych cerkwiach rozsianych na całym obszarze prawosławia. Niejednokrotnie zdobiły też wiejskie chałupy. Osobną prezentowaną kolekcją są eksponowane w gablotach małe ikony podróżne tzw. emalie. Muzeum posiada unikatową kolekcje tej tak zwanej „drobnicy” liczącą około 120 obiektów. Dzięki prowadzonym zakupom kolekcja ta stale się powiększa. Emalie pochodzą z terenu Rosji powstały w przeważającej większości w dziewiętnastowiecznych pracowniach najczęściej w okolicach Rostowa Wielkiego i Petersburga. Na Rusi emalia traktowana była, jako materiał zdobniczy, na równi ze srebrem i złotem. Sztuka cerkiewna jest tu jednak tylko pretekstem do pokazania unikalnej i bardzo cennej również w wymiarze materialnym kolekcji. Prezentacja polskiej sztuki współczesnej w takim otoczeniu może budzić kontrowersje. Jest to jednak przemyślana decyzja. Na tle gotyckich murów, w otoczeniu wspomnianych ikon, prezentujemy najcenniejszą część jedynej w Polsce kolekcji współczesnego malarstwa na desce. Właśnie deska jest tym elementem który w tym przypadku łączy obrazy największych polskich malarzy XX wieku z tradycją ikonopisania. Kiedy tworzyliśmy kolekcje, nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z tego, na ile deska była atrakcyjna, jako tworzywo malarskie, dla współczesnych artystów. Okazało się, że była. Na prezentowanej ekspozycji zobaczyć można prace Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Edwarda Dwurnika, Józefa Robakowskiego, Andrzeja Szewczyka, Jana Berdyszaka, Jarosława Modzelewskiego, Zbigniewa Makowskiego. Prace pochodzą z najlepszych polskich galerii, w których zostały zakupione niejednokrotnie dzięki pomocy Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Znaki Czasu”. Przy tworzeniu kolekcji wsłuchiwaliśmy się w rady najwybitniejszych polskich kolekcjonerów i krytyków, między innymi Andy Rottenberg, krakowskich wybitnym galerii sztuki współczesnej: Starmach i Zderzak. Uwagi Marty Tarabuły i Jana Michalskiego krakowskich znawców sztuki współczesnej okazały się dla nas nie do przecenienia.