Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Muzeum Zamek Górków wydało kolejną publikację dotyczącą regionu: „Granatowy porządek. Policja Państwowa w Powiecie Szamotulskim 1919 – 1939”.

Autorzy: Wojciech Musiał, Monika Romanowska Pietrzak, Mariusz Sołtysiak

Na 240 stronach zawarto historię formowania się policji, omówiono sytuację kadrową oraz lokalizację posterunków w powiecie. W publikacji umieszczono biografie 48 policjantów, dokumenty archiwalne oraz rozkazy. W ostAtniej części znalazły się tzw.  kryminałki z powiatu, o których donosiła przedwojenna Gazeta Szamotulska.

Książkę można nabyć w kasie Muzeum – cena 60 zł.