Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

“Granatowy porządek. Policja Państwowa w Powiecie Szamotulskim 1919 – 1939”
Autorzy: Wojciech Musiał, Monika Romanowska Pietrzak, Mariusz Sołtysiak

Na 240 stronach zawarto historię formowania się policji, omówiono sytuację kadrową oraz lokalizację posterunków w powiecie. W publikacji umieszczono biografie 48 policjantów, dokumenty archiwalne oraz rozkazy. W ostatniej części znalazły się tzw. kryminałki z powiatu, o których donosiła przedwojenna Gazeta Szamotulska.

NAKŁAD WYCZERPANY

Okładka książki “Granatowy porządek. Policja Państwowa w Powiecie Szamotulskim 1919 – 1939”