Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Franciszek Ćwiertnia (1896 – 1941)

Powstaniec Wielkopolski Franciszek Ćwiertnia – urodzony 14 sierpnia 1896 roku w Sarbi (powiat szamotulski). Od 9 stycznia do 20 lutego 1919 roku jako ochotnik w Kompanii Pniewskiej walczył pod Międzychodem. Po powstaniu pozostał w czynnej służbie wojskowej do 1921 roku. W 1940 roku aresztowany przez Niemców. Zmarł w obozie w Mauthausen 6 lutego 1941 roku. W zbiorach muzeum prezentowany poniżej dokument Fr. Ćwiertni.