Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

W sali wystaw czasowych Muzeum-Zamku Górków w dniach od 14 lutego do 30 marca br. oglądać można ekspozycję „Szamotulscy witrażyści”, do zwiedzania której serdecznie zapraszamy.

W stosunkowo niewielkim mieście jakim są Szamotuły, w minionych dwóch wiekach, prężnie rozwinęła się działalność związana ze sztuką witrażownictwa. Już w XIX wieku działały tu dwa warsztaty. Jeden prowadzony był przez Niemca – Bajerata, drugi zaś przez Polaka o nieznanym nazwisku.

W 1886 roku Wincenty Mizgalski otworzył firmę zajmującą się witrażownictwem. Przez lata zakład przechodził z ojca na syna. Kolejnymi przedstawicielami działającymi w zawodzie byli: syn Wincentego – Kazimierz i wnuk – Witalis.

Tradycja artystycznych umiejętności rodzinnych jest obecnie kultywowana przez najmłodszego przedstawiciela rodu – Tadeusza.
Kolejnym warsztatem o tradycjach rodzinnych są Artystyczno – Techniczne Zakłady Szklarskie założone przez Michała Brzezińskiego w Szamotułach w 1924 roku. Obecnie kontynuatorem zawodu jest syn Michała – Leonard, wszechstronnie wykształcony artysta witrażysta oraz konserwator i rzeczoznawca sztuki w dziedzinie witrażu. Pracownię prowadzi w swoim rodzinnym mieście od 1958 roku.

Uczniem Michała Brzezińskiego był Józef Elsner. W okresie międzywojennym oraz po drugiej wojnie światowej prowadził artystyczną działalność w Poznaniu. Około 1950 roku przeniósł swoją pracownię do Szamotuł.

Alfons Piskalski, uczeń Józefa Elsnera – to następny przedstawiciel tej niezwykłej profesji.
Również u Józefa Elsnera naukę zawodu rozpoczął w 1962 roku Andrzej Kruszona. W 1968 roku założył w Szamotułach własną pracownię działającą po dziś dzień.
Marian Schwartz zajmował się wieloma dziedzinami twórczości plastycznej, w tym także projektowaniem witraży, których wykonał około 250. Wykonawcami jego projektów byli głównie Andrzej Kruszona i Józef Elsner.

Marian Stankiewicz z pochodzenia Szamotulanin – artysta plastyk zajmował się także projektowaniem witraży. Współpracował z Michałem Brzezińskim.
Realizacje wyżej wymienionych artystów witrażystów rozsiane są po całej Polsce. Pełna ich prezentacja wymaga osobnego, obszernego i wyczerpującego temat opracowania.

 • Michał Brzeziński – Artystyczno – Techniczne Zakłady Szklarskie
 • Leonard Brzeziński – Artysta witrażysta
 • Józef Elsner – Pracownia Witraży
 • Andrzej Kruszona – Pracownia Witraży Rzemiosło Artystyczne
 • Firma Mizgalski – Pracownia Witraży
 • Alfons Piskalski – Zakład Witrażowniczo – Szklarski
 • Marian Schwartz – Artysta plastyk
 • Marian Stankiewicz – Artysta plastyk