Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

„Dzieje bazyliki kolegiackiej oraz parafii Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach”

Książka pod tym tytułem, autorstwa dr. Piotra Nowaka, ukazała się w ostatnich dniach i jest owocem współpracy parafii kolegiackiej i Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach. Dofinansowana została przez szamotulskie starostwo, gminę oraz Bank Spółdzielczy Duszniki. Publikacja wpisuje się w obchody, przypadającej w tym roku, 1050. rocznicy biskupstwa poznańskiego i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przygotowuje nas na 50. rocznicę koronacji cudownego wizerunku „Szamotuł Pani”, która odbędzie się w 2020 r. Autor w obszernej pracy, opartej na solidnej bazie źródłowej i archiwalnej, w przystępny sposób prezentuje nie tylko dzieje bazyliki kolegiackiej, ale całość życia parafialnego od czasów najdawniejszych do współczesności.

Książkę autor podzielił na sześć rozdziałów. Na początku zarysował historię samego miasta Szamotuły, a także strukturę parafii i ludności. Tu również przedstawił funkcjonowanie życia zakonnego w Szamotułach, a przede wszystkim posługę sióstr służebniczek Maryi i sióstr franciszkanek Rodziny Maryi.

W rozdziale drugim przeczytamy o poszczególnych obiektach sakralnych należących do parafii, a więc kościołach i kaplicach, także dzisiaj nieistniejących (św. Marcina w Starych Szamotułach, św. Mikołaja, św. Ducha), kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych oraz cmentarzach i budynkach mieszkalnych.

Kolejny rozdział dotyczy duszpasterzy i osób świeckich współpracujących z parafią. Przede wszystkim przedstawiono życie i działalność kolejnych proboszczów kolegiackich, wikariuszy posługujących w naszej parafii, powołania kapłańskie i zakonne, pracowników świeckich oraz służbę liturgiczną, wraz z chórami i zespołami muzycznymi. Tu też ukazana została historyczna i reaktywowana kapituła kolegiacka.

W rozdziale czwartym zapoznamy się z duszpasterstwem i życiem religijnym parafii, m.in. posługą sakramentalną i więzienną, kultem „Szamotuł Pani”, a także działalnością oświatowo-wychowawczą i dobroczynną parafii. Sporo miejsca poświęcono życiu organizacyjnemu parafii, a więc historycznym bractwom, stowarzyszeniom i wspólnotom posoborowym.

W ostatnim rozdziale autor przybliżył ważniejsze wydarzenia z historii kolegiaty i parafii. Całość opracowania ubogacona jest licznymi fotografiami archiwalnymi i aktualnymi.

Pierwsza promocja książki odbędzie się w niedzielę 10 czerwca w bazylice kolegiackiej. Podczas każdej Mszy św. autor zaprezentuje książkę, a po zakończeniu będzie można zakupić egzemplarz (35 zł) i otrzymać dedykację.