Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach otrzymało dodatkowe środki w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, dzięki któremu zrealizowane zostanie następujące zadanie:

„Konserwacja muzealiów – ikon, obrazów i starodruku”. Muzeum w ramach funduszy przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podda konserwacji 15 ikon, 2 obrazy i 1 starodruk.

Szamotulskie muzeum posiada kolekcję ikon liczącą ponad 1000 obiektów. Część z nich pochodzi z przekazów z urzędów celnych. Wiele eksponatów wymaga przeprowadzenia prac, które zapobiegną ich pękaniu oraz odpryskom farby. Dzięki przeprowadzeniu konserwacji ikony będą mogły być prezentowane na ekspozycji, tym bardziej, że często pokazujemy je na wystawach w polskich i zagranicznych muzeach.

W swoich zbiorach posiadamy również obrazy Maxa Rabesa malarza impresjonisty, który urodził się w Szamotułach. W tym roku przypada 140 rocznica jego urodzin i planujemy imprezę poświęconą jemu i jego twórczości. Tym bardziej, więc zależy nam na wykonaniu prac konserwatorskich przy jednej z jego prac, które na co dzień są eksponowane w sali balowej naszego zamku. Drugi z obrazów, które wymagają konserwacji to portret hrabiny Mielżyńskiej, który zdobi Salonik Pani w zamku.

Planujemy również oddać do konserwacji starodruk z XVII wieku, zakupiony ze środków własnych w 2007 roku – po konserwacji mógłby trafić na stałą ekspozycję do baszty.