Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Dziedzictwo Kulturowe

Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Programu Operacyjnego: „Dziedzictwo Kulturowe”, proiorytetu nr 2: „Rozwój instytucji muzealnych” zrealizowane zostało następujące zadanie: „Zakup ikony wielopostaciowej z Desy w Krakowie – Salon nr 2”.

Muzeum w ramach funduszu zakupiło XIX-wieczną ikonę wielopostaciową z przestawieniami Archanioła Michała, Proroka Eliasza, św. Jerzego i Soboru Archanioła Gabriela. Jest to niezwykle rzadkie przedstawienie, które dla szamotulskiej kolekcji ikon, jednej z największych w Polsce, jest cennym i ważnym nabytkiem.