Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

W ramach Programu Operacyjnego: „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytetu nr 1 „Ochrona zabytków”, zrealizowane zostanie następujące zadanie; „Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach (obiekty: Zamek – XV wiek, Baszta Halszki – XV wiek, oficyna zachodnia – XVIII wiek)”.