Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach oraz Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach im. Stanisława Staszica zapraszają na ceremonię z prezentacją oznakowania cmentarza żydowskiego w Szamotułach. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 19 października 2021 r., o godz. 12.00.

Podczas uroczystości na terenie cmentarza po raz pierwszy lokalnej społeczności oraz wszystkim zebranym zostanie zaprezentowana tablica informacyjna, nawiązująca kształtem do macewy (tradycyjnej formy nagrobka żydowskiego). Zastosowano na niej nowoczesną formę upamiętnienia w postaci znaku QR, odsyłającego do szerszej charakterystyki nekropolii w Szamotułach, umieszczonej na portalu zabytek.pl.

Ceremonię poprzedziły wydarzenia towarzyszące, skierowane do społeczności lokalnej. W piątek, 8 października 2021 r., odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczennic i uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach im. Stanisława Staszica. Pozwoliły one uczestniczkom i uczestnikom poznać inny wymiar historii własnej miejscowości oraz poszerzyć wiedzę na temat tradycji związanych z cmentarzami żydowskimi.

Planowane są również warsztaty dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica na podstawie zestawu edukacyjnego pt. „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”.  Ta pomoc naukowa zawiera repliki obiektów i archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum POLIN, pozwalające na rozgrywanie w klasach 4–6 edukacyjnej gry planszowej.

Prezentacje tablic oraz program towarzyszący realizowane są w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści, Priorytet 2 Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), finansowego z grantu udzielonego Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

Upamiętnienie cmentarza zostało zrealizowane w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze

środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Partnerem lokalnym programu są Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach oraz Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach im. Stanisława Staszica.

Galeria zdjęć