Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Moździerze od momentu pojawienia się były przeznaczone do rozcierania bądź kruszenia substancji organicznych i mineralnych. Znalazły zastosowanie w pracowniach, głównie aptekarskich, laboratoriach i w gospodarstwach domowych.

Czytaj więcej Moździerze

Wystawa obrazów Wandy Badowskiej - Twarowskiej. Artystka w ciągu ostatnich lat maluje głównie balet. Jest zafascynowana jego lekkością i ulotnością, nastrojem i stara  się wyrazić to środkami plastycznymi. Inspiracją do poszczególnych cyklów obrazów stają się spektakle baletowe oglądane na żywo w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie i Operze Śląskiej w Bytomiu, ale także przedstawienia oglądane w telewizji.

Czytaj więcej Wystawa Obrazów Wandy Badowskiej – Twarowskiej

Pocztówki okolicznościowe z życzeniami noworocznymi z początku XX wieku

Holenderski artysta - Johan Schothorst specjalizujący się w tych osobliwych dziełach, utrzymuje kontakty z Szamotułami jako dobroczyńca Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji.

Czytaj więcej Holenderskie Miniatury Bożonarodzeniowe

Za ojczyznę dzwonów uważa się Azję, najstarszy zachowany do dziś instrument pochodzi z IX w. p.n.e. Jest to nieduży dzwonek z brązu odkopany w pobliżu Babilonu. Dzwony były znane również w Egipcie, Chinach, Indiach, w niektórych częściach Afryki i Ameryki. Dzwonki na szatach kapłana opisane są w Biblii w Księdze Wyjścia. Dzwony i dzwonki są obecne od 5 000 lat w Indiach, Nepalu i Tybecie. Znajdowane są w grobach władców indiańskich w Ameryce Środkowej i Południowej, znane były Aztekom i Inkom – najstarsze znaleziska pochodzą z 500 r. p.n.e.

Czytaj więcej Dzwonki