Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Adam Braniewicz (1898 – 1971)

Urodził się w Buku 10 grudnia 1898 roku. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Od 31 grudnia 1918 do 21 marca 1919 roku wchodząc w skład Kompanii Bukowskiej walczył pod Międzychodem i Sierakowem. Był dowódcą grupy organizacyjnej oraz  dowódcą grupy wywiadowczej.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Po zakończeniu Powstania  nadal służył w 2 Pułku Strzelców. W 1922 roku przeszedł do rezerwy w stopniu podporucznika. Ukończył studia historyczne i podjął pracę jako nauczyciel w Gimnazjum i Liceum  im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach.