Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Zapraszamy na otwarcie wystawy Sztika Islamu ze zbiorów kapitana żeglugi wielkiej Józefa Gawłowicza. Czwartek, 20 lutego o godz. 19.00 w Zamku Górków.

Kontakty i relacje między muzułmańskim Królestwem Arabii Saudyjskiej a katolicką Polską są przykładem przyjaznych stosunków międzynarodowych. Zaczęły się prawie dwa wieki temu gdy w 1817 roku hrabia Wacław Rzewuski zdobył na Półwyspie Arabskim stado rasowych koni a będąc znakomitym jeźdźcem zyskał popularność u Beduinów. Doświadczenia ze swych wędrówek opisał w ośmiuset stronnicowym dziele zamieszczając szkice ilustrujące kulturę i zwyczaje tubylców. Półwysep Arabski odwiedzali jeszcze w XIX wieku hrabia Juliusz Dzieduszycki oraz Ignacy Żagiell zaś w 1929 roku Polska uznała nowe   państwo saudyjskie. Oficjalna delegacja z Edwardem Raczyńskim na czele dwukrotnie spotkała się z królem Abdul Azisem przekazując Jego Wysokości list od prezydenta Ignacego Mościckiego uznający oficjalnie państwo saudyjskie przez stronę polską.

W 1932 roku miała miejsce rewizyta księcia Fajsala Bin Abdul Azisa, Ministra Spraw Zagranicznych. Kontakty przerwała II wojna światowa, po której Polska, będąc w orbicie ZSRR została członkiem Układu Warszawskiego i dopiero w 1995 roku wznowiono obustronne kontakty. W 1998 roku otwarto polską ambasadę w Arabii Saudyjskiej, natomiast w roku 2001 Osama As- Sanusi został pierwszym ambasadorem saudyjskim w Polsce.

Szczególne znaczenie miała w roku 2004 decyzja Jego Królewskiej Mości, Strażnika Dwóch świętych Meczetów, króla Abdullaha Bin Abdula Azis Al Sauda o sfinansowaniu kosztownego rozdzielenia zrośniętych kręgosłupem syjamskich bliźniaczek z małego miasteczka Janikowo. W styczniu 2005 roku w szpitalu Gwardii Narodowej w Rijadzie przeprowadzono operację rozdzielenia Darii i Olgi, która przebiegła pomyślnie i stała się symbolem wyjątkowego humanitaryzmu islamu i Jego Królewskiej Wysokości.

Niniejsza wystawa w Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach jest kolejną formą dialogu pomiędzy Królestwem Arabii Saudyjskiej a Polską poprzez udostępnienie zwiedzającym finezyjnej sztuki islamu nie realizującej się w malarstwie sztalugowym czy rzeźbie, ale we wspaniałym zdobnictwie przedmiotów metalowych i kaligrafii. Kaligrafia jest, jak się zdaje, najważniejszą ze sztuk – tą, która utrwala myśl w znaku czytamy w wydanej po polsku „Kaligrafii Arabskiej”. Kolekcja zawiera kilkadziesiąt eksponatów różnych mistrzów islamskich oraz z różnych epok. Wyjątkiem jest wiedeńska miniaturowa rzeźba modlącego się muzułmanina ze względu na jego ekspresję artystyczną i religijną.

Niżej podpisany właściciel kolekcji spędził 43 lata na morzu i ma wielu przyjaciół Arabów z okresu długoletniego pływania do krajów arabskich. Był m.in. Kapitanem m/s „Saudi Fahd” – flagowego turbinowca kompanii Saudi Europe Line oraz flagowego 74 tysięcznika „Belgrano” armatora Hamburg Süd.

Józef Gawłowicz