Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

W lwowskim Muzeum Historii Religii, 4 kwietnia w piątek otwarta została wystawa „Najmilszy sercu obraz” prezentująca 50 oleodruków ze zbiorów Muzeum Zamek Górków w Szamotułach.

Dla Ukraińców tytuł wystawy jest szczególny. Przywołuje on bowiem czas, kiedy to władze sowieckie zwalczały wszystkie przejawy tego co określały jako ukraiński nacjonalizm. Rozpoczęły się też prześladowania religijne. NKWD aresztowało wszystkich biskupów i 800 z 2300 księży kościoła greckokatolickiego. Ludność nie mogła praktykować. Niezwykle popularnym stał się wtedy wizerunek Serca Jezusa – dla Ukraińców był on symbolem cierpienia ich ojczyzny. Uważano, że dopóki Ukraina będzie podległa Związkowi Radzieckiemu, dotąd płonąć będzie Serce Jezusa. Ponieważ nie można było posiadać obrazów o tematyce religijnej, wiele osób zdobywało ksero i fotokopie przedstawienia Serca Jezusowego, noszono je i modlono się do nich, traktując je jak najmilszy sercu obraz.

Na otwarciu wystawy obecni byli m.in. Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki, Konsul Generalny RP we Lwowie prof. Jarosław Drozd i Przewodnicząca Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej Iryna Sech. Ponadto pojawili się przedstawiciele ukraińskich mediów i prasy oraz Radio Watykan. Wystawa wzbudziła zainteresowanie wśród publiczności. Dla wielu stała się też okazją do przywołania wspomnień z dzieciństwa, kiedy to modlono się do oleodruków. Muzeum szamotulskie reprezentowali Anna Król, Monika Romanowska Pietrzak oraz Janusz Gomółka

Kuratorem wystawy ze strony lwowskiej jest Rusłana Bubriak, ze strony polskiej Anna Król.

Muzeum Zamek Górków posiada w swoich zbiorach kolekcję liczącą ponad 350 oleodruków. Są to prace o tematyce religijnej wykonane najczęściej metodą chromolitografii lub oleografii. Popularne były zwłaszcza w XIX i na początku XX wieku. Produkowane na masową skalę w całej Europie. Ściśle związane z ludowością dlatego najczęściej spotkać można je było w domach wiejskich, rzadziej w mieście. Nabywano je między innymi przy okazji odpustów czy jarmarków. Do najpopularniejszych przedstawień zaliczyć należy wizerunki Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętej Rodziny. Często stanowiły też kopie obrazów wielkich mistrzów np. Ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci czy Madonny della Sedia Rafaela Santi.

To już kolejne wspólne przedsięwzięcie zrealizowane we współpracy pomiędzy Muzeum Zamek Górków i Muzeum Historii Religii we Lwowie. Pozwalamy sobie mieć nadzieję, że przed nami jeszcze wiele, wspólnych wystaw i działań.

Galeria zdjęć