Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Wystawa pt; ”Św. Stanisław – patron szamotulskiej kolegiaty” towarzyszy uroczystościom związanym z przekazaniem przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza – Metropolitę Krakowskiego, relikwii św. Stanisława szamotulskiej kolegiacie.

Trzonem wystawy są prace dzieci (w różnych technikach: rysunki, pastele, akwarele, monotypie, olej na płótnie) z koła plastycznego, działającego przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Rodzina Maryi” z  którym współpracuje prof. Grzegorz Ratajczyk (ASP – Poznań). Oprócz tego będzie można zobaczyć obiekty muzealne wypożyczone z Muzeum Archidiecezjalnego i przedmioty służące kultowi Świętego, z kilku parafii Archidiecezji Poznańskiej ( obrazy, monstrancje, ornat, chorągiew).

Maciej Borowczak jest autorem umieszczonych na ekspozycji zdjęć szamotulskiej kolegiaty  – jednej z najstarszych i najokazalszych świątyń Wielkopolski.
Wystawa została otwarta 23 kwietnia i trwać będzie do 31 maja 2008 r.
Gościem specjalnym był o. Jan Góra – dominikanin.

„Obrazy młodych twórców są  szeroką interpretacją artystyczną życiorysu św. Stanisława, innych przekazów literackich i zdjęć. W wyniku wielogodzinnej analizy powstał ciekawy „     zapis” malarski życia św. Stanisława jak również obiektów sakralnych Szamotuł i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem kolegiaty szamotulskiej pod wezwanie Matki Boskiej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa”

(z katalogu wystawy „Ze Szczepanowa do Szamotuł”, autorstwa Macieja Kukli).