Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

9 marca 2010 r. o godz. 12 00, w sali balowej Muzeum-Zamek Górków, została otwarta wystawa pt. „Skarby lwowskiego Muzeum Historii Religii”. Najcenniejsze eksponaty lwowskiego Muzeum, zaprezentowano w formie zdjęć na jedenastu banerach i 5 hologramach. Szczególnie ta ostatnia forma wzbudziła duże zainteresowanie, a wśród nich: ikona – „Matki Boskiej Kazańskiej, rzeźba – „Chrystus Skrępowany” (XVIII), jad (XIX).

Na wystawie można obejrzeć zdjęcia; ikon, obrazów, tkanin (m.in. szat liturgicznych i przedmiotów służących do religijnych obrzędów różnych wyznań.
Wystawa będzie czynna do 31 marca br.

Obecna ekspozycja w zamkowej sali balowej jest wynikiem współpracy muzealników szamotulskich i lwowskich. Rozpoczęłą ją (18 października 2008 r.) wystawa współczesnych ikon, autorstwa Anatolia Pokotiuka (dyrektora Muzeum-Człowiek.Ziemia.Wszechświat w Sokalu).

30 stycznia 2009 r. została podpisany przez szamotulskie Muzeum-Zamek Górków i Muzeum Historii Religii we Lwowie list intencyjny, w którym zostały określone formy współpracy polegającej na: wymianie ekspozycji, wspólnej organizacji konferencji naukowych i wymianie doświadczeń między pracownikami obu instytucji.

W organizowanej 12-15 maja 2009 Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej historii religii na Ukrainie, udział wzięła Elżbieta Ratajczak – kustosz szamotulskiego Muzeum. Oprócz referatu pt.: ”Tradycja i współczesność Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach” zaprezentowano wystawę promującą miasto Szamotuły i Muzeum. Szamotulscy muzealnicy otrzymali już zaproszenia do wzięcia udziału w majowej, jubileuszowej XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej we Lwowie (2010 r.).

Lwowskie Muzeum zostało założone w 1970 roku jako oddział Muzeum Historycznego we Lwowie. Od 2 kwietnia 1973 roku jest samodzielną osobą prawną. Muzeum zajmuję pomieszczenia w dawnym klasztorze dominikańskim. Jego ekspozycję składają się następujących działów: Religie Starożytne, Judaizm, Wczesne Chrześcijaństwo, Kościół Rzymsko-Katolicki, Ukraińska Cerkiew Grecko-Katolicka, Prawosławie w Ukrainie, Kościół Ormiański, Islam, Buddyzm.

W Muzeum znajdują się przedmioty stanowiące unikalną wartość historyczną oraz kulturalną. Do nich należą:

 • zbiór malarstwa obrazów świętych (XV-XVIII wieku) ikony pędzla Iwana Rutkowicza (wybitnego ukraińskiego artysty z XVII w.,
 • kolekcja płócien znanych mistrzów z XVIII –XIX w., autorstwa Szymona Czechowicza, Stanisława Stroińskiego, Marcina Jabłońskiego, Teofila Kopystyńskiego, Antoniego Monastyrskiego, Mikołaja Osińczuka,
 • kolekcja tchanek (obrazów świętych) z XIX w.,
 • materiały archeologiczne kultury Trypola, starożytnej Grecji i Rzymu,
 • staroegipskie statuetki brązowe z I tysiąclecia pne.,
 • dzieła mistrzów ludowych z XVIII i XIX wieku, ( min. prace Johanna Pinzla),:
 • egzemplarz znanej w całym świecie Biblii Ostrogskiej z 1581 roku,
 • Akafist Bogarodzicy Jana Damascena z 1646 roku, wydania Biblii w językach: łacińskim, francuskim (1563), niemieckim, greckim, chińskim,
 • Korany, kolekcje Tor z XV- XVIII w.,
 • kolekcje relikwiarzy (św. Aroncjusza, męczennika (Bizancjum XI w.),
 • żydowski skarb ze synagogi wsi Żurawno Żydaczowskie, obwodu lwowskiego, który był przechowywany w ziemi podczas II wojny światowej – świadek holokaustu,
 • kolekcja pamiątek buddyjskich,
 • przedmiotów ze srebra, skarb złotych monet z epoki Napoleona III,
 • kolekcja krzyży, monstrancji (XVI-XVIII),
 • kolekcja tkanin (ok. 2 tyś. obiektów), szat kapłańskich, obrusów na stoły ofiarne, zasłony, pokrowce, chorągwie, haftowane obrazy.
 • w zbiorze bibliotecznym znajdują się prace teologów z różnych akademii, duchownych, wydania periodyczne, literatura religijna, katolickich instytutów: polskich, włoskich, niemieckich, austriackich, francuskich,
 • zbiór religijny muzułmanów z Krymu,
 • zbiór wydawnictw Uniwersytetu Katolickiego w Rzymie.

Muzeum ma też własne wydawnictwo Logos, laboratorium holograficzne. Co roku Muzeum organizuję Międzynarodową Konferencje Naukową nt. Historia Religii w Ukrainie, w której biorą udział naukowcy, religioznawcy, historycy, filozofowie, pracownicy muzeów: z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji, Słowacji, Węgier. Materiały z konferencji są publikowane w roczniku naukowy Historia Religii w Ukrainie.

Muzeum jako pierwsze na Ukrainie zapoczątkowało nocne zwiedzanie – wycieczki – misteria o charakterze teatralnym.
Wystawa Skarby Lwowskiego Muzeum Historii Religii w niewielkiej części zapoznaje zwiedzających z bogatymi kolekcjami.

Galeria zdjęć