Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Mottem konkursu było przesłanie Papieża Jana Pawła II. Konkurs miał zasięg ponad wojewódzki, za jego organizację odpowiadała Hanna Szelejak- nauczycielka sztuki szamotulskich szkół

Największy przedsięwzięciem wystawienniczym roku 2006 była prezentacja artystów Grupy Krakowskiej. Obok obrazów Kantora, Nowosielskiego, Brzozowskiego, Sterna Jaremianki, Mikulskiego i innych, swoje prace zaprezentowali szamotulscy absolwenci szkół i uczelni plastycznych.

Czytaj więcej „Kraków 14:15 Szamotuły 21:51”

Nawiązując do przedwojennego klubu twórców „Wietrzne Pióro” Jerzy Grupiński z Centrum Kultury Zamek zaprosił do Sali Rycerskiej Muzeum młodych literatów na wieczór poetycki. W trakcie spotkania prezentowany był dorobek młodych twórców, w większości wywodzących się z Ziemi Szamotulskiej

21 kwietnia w Muzeum miało miejsce wyjątkowe spotkanie rodzin przynależnych do herbu Nałęcz. W Zamku pojawili się przedstawiciele rodzin, których korzenie sięgają średniowiecza.

Rody herbu Nałęcz wywodzą się z Wielkopolski, a w szczególności z Ziemi Szamotulskiej. Nałęcz jest elementem wielu herbów i emblematów związanych z tą częścią Wielkopolski

Wojciech Cyruliczek jest prawnikiem związanym przez wiele lat z poznańską palestrą. Swoją pracę zawodową godził z pasją artystyczną.

Muzeum Zamek Górków stało się miejscem jego pożegnania ze środowiskiem wielkopolskich przyjaciół i miłośników jego twórczości. Wystawa jego prac w Szamotułach zbiegła się z zakończeniem jego kariery zawodowej- wieloletniego sędziego penitencjarnego w ZK Wronki