Do Zespołu Szkół nr 1 im.ks. Piotra Skargi w Szamotułach dotarły reprodukcje prac trzech artystów i nauczycieli rysunku: W. Masłowskiego, S. Zgaińskiego i M. Schwartza. Wykonał je szamotulski artysta Pan Krzysztof Kąkolewski.

Prace te pokazane zostaną w dniu 15 października słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku a następnie uczniom szkoły.

Przygotowanie wystawy oraz wykonanie kopii prac artystów możliwe było dzięki wsparciu pozyskanemu z programu dotacyjnego: „Koalicje dla Niepodległej”.